zabezpieczenie geomembran

Zabezpieczenie geomembran w budownictwie.

Skuteczne zabezpieczenie geomembran przed jakimikolwiek uszkodzeniami jest szalenie istotną kwestią w wielu przypadkach w budownictwie inżynieryjnym. Przede wszystkim chodzi o przypadki, kiedy geomembrany, są wykorzystywane jako dodatkowe uszczelnienie wszelkiego rodzaju zbiorników na substancje niebezpieczne, czy też w przypadku budowy składowisk odpadów. W tego typu przypadkach, zabezpieczenie geomembran poprzez zastosowanie dodatkowej geowłókniny typu PES, zapewni gwarancję, iż nie dojdzie do jakichkolwiek wycieków substancji niebezpiecznych, mogących prowadzić do skażenia środowiska.

Po co stosować dodatkowe zabezpieczenie geomembran?

Można by w zasadzie powiedzieć, iż jest to zbędne. W końcu to geomembrany są zabezpieczeniem danej konstrukcji przed ewentualnymi przeciekami. Okazuje się jednak, iż w szczególnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, zagrażającymi środowisku, dodatkowe zabezpieczenie geomembran będzie jak najbardziej wskazane, a wręcz niezbędne. W takich bowiem przypadkach, musimy mieć gwarancję, iż zawartość danego zbiornika nie przedostanie się na zewnątrz. Tak samo w przypadku składowisk odpadów, gdzie mogą zbierać się niebezpieczne substancje. Ich przedostanie się do gleby będzie stanowić poważne zagrożenie środowiskowe.

Wobec tego też, w takich sytuacjach, należy wykorzystać dodatkowe zabezpieczenie geomembran, poprzez odpowiednio dobrane do tego celu geowłókniny ochronne PES. Pozwoli nam to znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa danego rozwiązania a w tego typu przypadkach, będzie to kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Czym są geowłókniny ochronne typu PES?

Same geowłókniny ochronne typu PES, to płaskie geosyntetyki, wytwarzane z włókien poliestrowych, które łączone są ze sobą w procesie igłowania, kalandrowania lub też przeszywania. Poza podstawowym ich zastosowaniem, jako dodatkowe zabezpieczenie geomembran, mogą być wykorzystane także w innych zastosowaniach. Najczęściej są one wykorzystywane w następujących rozwiązaniach budowlanych:

  • Budowa systemów drenażowych, odwadniających, sączków
  • Budowa chodników, ścieżek, alejek
  • Budowa dróg publicznych
  • Budowa parkingów, podjazdów, boisk sportowych
  • Balastowanie rurociągów
  • Budowa wałów przeciwpowodziowych.
  • Budowa ogrodów dachowych, basenów i oczek wodnych.

Generalnie ich zastosowanie jest bardzo szerokie, o wynika z podstawowych zalet, jakimi są odporność i doskonałe właściwości drenujące, filtracyjne oraz separacyjne.

Podsumowanie.

Jednym słowem, trzeba powiedzieć, iż dodatkowe zabezpieczenie geomembran to tylko jedno z wielu zastosowań dla geowłókniny ochronnej typu PES. Może ona bowiem być wykorzystywana także w wielu innych zastosowaniach, również jako samodzielny geosyntetyk, pełniący główną funkcję. Można więc też powiedzieć, iż dzięki tak szerokiemu zastosowaniu, geowłókniny typu PES, stają jednymi z bardziej popularnych i częściej wykorzystywanych geosyntetyków we współczesnym budownictwie inżynieryjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

letni wypoczynek w Beskidach Previous post Letni wypoczynek w Beskidach?
łuszczyca Next post Łuszczyca i jej skuteczne leczenie.