Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni, wymaga stosunkowo sporych nakładów finansowych. Przede wszystkim, chodzi tutaj o to, iż koniecznością jest wydzielenie odrębnego pomieszczenia dla procesu ładowania baterii trakcyjnych. Niestety, bardzo często dzieje się tak, iż akumulatory są ładowane bezpośrednio na hali produkcyjne, pomiędzy maszynami, poustawiane na paletach. Takie podejście, niestety stwarza stosunkowo poważne zagrożenia. Musimy bowiem pamiętać, iż w trakcie ładowania akumulatorów, może dojść do różnych zdarzeń losowych, w wyniku których zacznie się ulatniać wodór. Dlatego też, prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni, odgrywa tak bardzo ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników i obiektu.

Czy przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni jest bardzo kosztowne?

Generalnie, koszty będą dość wysokie, ale o tym, czy jest to wybitnie kosztowna inwestycja, trudno powiedzieć. Przede wszystkim, jest to bowiem inwestycja mająca na względzie zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy na obiekcie. Niezależnie od tego czy jest to obiekt produkcyjnych czy tez magazynowy. W każdym przypadku, ładowanie baterii trakcyjnych powinno odbywać się w odrębnym pomieszczeniu, prawidłowo przygotowanym i pod nadzorem. Możemy więc powiedzieć, iż przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni jest tutaj swego rodzaju priorytetem. Prawidłowe podejście do tego zagadnienia będzie kluczowe ze względu bezpieczeństwa pracy na obiekcie.

Jakie zagrożenia pojawiają się w trakcie ładowania akumulatorów?

Największym zagrożeniem w tym przypadku jest ulatnianie się wodoru. Może do niego dojść w przypadku awarii prostownika, który po naładowaniu baterii nie wyłączy się automatycznie i doprowadzi do jej przegrzania a tym samym rozszczelnienia. Skutkiem tego będzie wyciek kwasu oraz ulatnianie się wodoru do otoczenia. Wodór zaś, jak wiadomo, jest gazem łatwopalnym a w połączeniu z tlenem staje się mieszanką wybuchową. Możemy więc powiedzieć, iż przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni jest kosztowne, aczkolwiek mniej kosztowne niż koszty jakie trzeba będzie ponieść po wybuchu wodoru na obiekcie.

Elementy wyposażenia akumulatorowni.

Bardzo ważną kwestią jest prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni pod względem zaopatrzenia jej w niezbędne wyposażenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o następujące elementy:

  • Pomieszczenie powinno być włożone materiałem kwasoodpornym.
  • Należy zadbać o odpowiednią instalację elektryczną, gwarantującą brak iskrzenia
  • Należy zainstalować nowoczesne systemy detekcji wodoru
  • Trzeba pomieszczenie wyposażyć w odpowiednie wózki transportowe do akumulatorów z wannami ze stali kwasoodpornej.
  • Należy zadbać o dopływ bieżącej wody
  • Koniecznie trzeba zainstalować system wentylacji mechanicznej, połączonej z centralą alarmową, która będzie automatycznie uruchamiać wentylacje w chwili wykrycia nadmiernego stężenia wodoru w otoczeniu.

Są to oczywiście podstawowe elementy wyposażenia, bez których trudno będzie prawidłowo realizować proces ładowania akumulatorów. Znajdziemy jednakże jeszcze wiele innych elementów, których zadaniem jest dodatkowe usprawnienie przebiegu wspomnianego procesu.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni jest stosunkowo wymagające. Zarówno pod względem odpowiedniego podejścia, jak i konieczności poniesienia stosunkowo sporych kosztów. Warto jednak wspomniane koszty ponieść, bowiem w przeciwnym razie, będziemy podnosić poziom ryzyka związanego z zagrożeniami pożarowymi oraz wybuchowymi. Poza tym, przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni będzie kwestią nadrzędną ze względu obecnie obowiązujących przepisów BHP. Trzeba więc temu zagadnieniu poświęcić odpowiednio dużo uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wewnętrzna filtracja powietrza Previous post Wewnętrzna filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.
Uzdatnianie wody promieniowaniem UV Next post Uzdatnianie wody promieniowaniem UV.